Vervolgcursus Computing en IT en een tweede vak

Deze flexibele graad biedt je de flexibele mogelijkheid van de combinatie met een tweede vak. Je kunt de focus leggen op een specifiek studie onderwerp. Binnen Computing en IT kan je daarnaast de combinatie maken met:
  • bedrijfskunde,
  • ontwerpen,
  • wiskunde,
  • toegepaste psychologie of
  • statistieken,
waarbij je je tijd gelijk verdeelt tussen de vakken. Organisaties worden steeds afhankelijker van computing technologie en mensen die hun specialistische IT kennis kunnen toepassen binnen de context van een andere discipline staan over het algemeen hoog aangeschreven.

Belangrijke onderdelen van de cursus

  • Grote keuze in Computing en IT modules en flexibiliteit inzake tweede vak
  • Op maat maken van het studieprogramma gebaseerd op persoonlijke behoefte en interesse
D* e basis leggen voor een gevarieerde en voldoening gevende carriere
  • Jezelf positioneren om te kunnen voldoen aan de huidige eisen van werkgevers