Er zijn verschillende tools waarmee je online kan monitoren wat er over jou en jouw bedrijf wordt gezegd. Je kan niet alleen zien waar er over jouw gepraat wordt, maar ook wat er inhoudelijk over jou en jouw bedrijf wordt gezegd. Daarnaast kan je zien wat de trend is, qua volume. En uiteraard krijg je inzicht in het sentiment waarover men over jouw organisatie praat, zowel positief als negatief.

Social Media

Met social media software krijg je inzicht in:
  • wat men over jouw bedrijf schrijft
  • waar mensen over jouw product over service praten
  • of er steeds meer mensen over jouw organisatie gaan praten
  • of men positief of negatief jouw jouw bedrijf en product of dienst praat.

Social Media Software

Handige software programma's zijn o.a.: