Het succesvol begeleiden en afronden van projecten doet u goed met de kennis van de Prince2 foundation cursus. De Prince2 foundation cursus bereidt u voor op een mooie toekomst als project manager, omdat u alle facetten van het project managen binnen de drie dimensionale setting van principes, processen en thema's beheerst. Zodoende ziet u:
 • risico's vooraf aankomen en kunnen problemen opgelost worden of uit de weg worden gegaan;
 • dat projecten tot een kwalitatief goed einde worden gemaakt waarbij uw leidinggevende tevreden is;
 • dat alle facetten die bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van projecten aandacht worden gegeven en behandeld.
Met de Prince2 foundation cursus kunt u projecten van begin tot einde compleet op een goede manier volbrengen. Ook u kunt nu projecten goed tot een einde brengen met de kennis van de Prince2 foundation cursus aan uw zij.

7 Principes

Voor het goed kunnen uitvoeren van management van projecten dienen een aantal principes in acht te worden genomen op basis waarvan projecten goed kunnen worden geleid. U dient namelijk te weten wat u bij een specifiek project kunt verwachten waarnaast u mogelijk leert van fouten en ervaringen bij voorgaande projecten. U dient namelijk het project tot een goed einde te brengen en dat betekent dan ook dat u goed voorbereid moet zijn. De volgende principes zoals gevolgd binnen de Prince2 foundation cursus maken dat u projecten goed kunt voorbereiden, uitvoeren en tot een eind kunt brengen.
 • continue Business rechtvaardiging;
 • leren van uw voorgaande ervaringen;
 • vastgelegde verantwoordelijkheden en rollen van medewerkers;
 • management per project fase;
 • manage naar wat u verwacht;
 • product gerichtheid;
 • aanpassingen aan de omgeving waarbinnen het project zich afspeelt.

7 Processen

Een project bestaat uit een reeks van processen die de manager compleet moet beheersen. Middels de processen kan de manager een project van begin tot eind begeleiden en de sturing van het project in handen houden. Middels de cursus Prince2 foundation kunt u als manager ook zelfstandig sturing geven aan uw projecten zodat u uw directe leidinggevende tevreden kunt stellen met een goed afgerond project.

Prince2 beginselen

U krijgt binnen de cursus Prince2 foundation de beginselen aangeleerd op basis waarvan u de volgende processen goed onder de knie heeft:
 • opstarten van een project;
 • initieren van een project;
 • dirigeren van een project;
 • onder controle houden van een project;
 • fase overgang management;
 • managen product levering;
 • afsluiten van een project.

7 Thema's

Een laatste categorie betreffen de thema's die de project manager moet aanhouden om adequaat projecten te kunnen leiden. Planning en organisatie gebaseerd op feiten en risico's maakt dat een project voortvarend uitgevoerd kan worden. Het snel uitvoeren van een project en te komen tot een kwalitatief hoogwaardig afgeleverd project en product maakt dat de Prince2 foundation cursus de project manager effectief ondersteund.

Thema's in detail

De volgende thema's worden bij de cursus Prince2 foundation uitgelicht.
 • business case;
 • organisatie van projecten;
 • gefaseerde planning van projecten;
 • progressie van het project;
 • de risico's behorende bij het project;
 • de kwaliteit van de uitvoering van het project;
 • tussentijdse verandering van het project.