De term ‘PRINCE’ staat voor PRojects IN Controlled Environments. De PRINCE methode werd in de tachtiger jaren ontwikkeld voor ICT projecten, doordat ‘best-practices’ (praktijkervaringen) werden gebundeld. PRINCE2 bestaat sinds 1996 als opvolger van PRINCE en is een gestructureerde generieke projectmanagement methode te noemen, welke steeds meer buiten de ICT werd gebruikt.

Waarvoor is PRINCE2 belangrijk?

In vrijwel alle beroepssituaties is de methodiek van PRINCE2 toepasbaar op alle mogelijke projecten. U leert met de cursus hoe u een project beheerst en gecontroleerd doorloopt van het begin tot het einde. Deze methode is ingeburgerd in allerlei particuliere organisaties zowel als in de overheid, maar met name op ICT gebied heeft men een sterke voorkeur voor deze projectmanagement technieken en tools. Gaat u zich bezighouden met projecten, dan is deze cursus een must! Wilt u projectmanagement gaan leren, dan is PRINCE2 een tegenwoordig zeer populair systeem van projectmanagement te noemen. Het is een procedureel systeem, erg formeel, en zeer geschikt voor de grotere projecten bij de grotere en meestal dan ook formeel georganiseerde organisaties. PRINCE2 is zeer bekend.

Wat houdt PRINCE2 in?

Kenmerken

PRINCE2 is op alle projecten toepasbaar en onderscheidt de volgende 5 eigenschappen bij projecten met het doel de problemen die zich daarbinnen kunnen voordoen, op te lossen:
 • Verandering
 • Tijdelijkheid
 • Multidisciplinariteit
 • Uniciteit
 • Onzekerheid
De methode bestaat uit 7 principes, 7 thema's en 7 processen. Uitgangspunt is dat beslissingsbevoegden alleen bij elkaar hoeven te komen als het project buiten de gestelde limieten qua doorlooptijd of investering dreigt te raken.

Principes

 • Voortdurende business rechtvaardiging
 • Leren van ervaringen
 • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
 • Managen per fase
 • Manage by exception
 • Productgericht
 • Aanpassen aan de projectomgeving

Thema's

 • De PRINCE2 methode omvat de volgende 7 thema’s die helpen de methodiek in de praktijk toe te passen:
 • Business case
 • Organisatie
 • Kwaliteit
 • Plannen
 • Risico’s
 • Voortgang
 • Wijziging
 • Er kan van alles aangepast worden binnen PRINCE2, zolang aan álle 7 principes voldaan blijft worden.

Processen

 • Starting up a Project
 • Initiating a Project
 • Directing a Project
 • Controlling a Stage
 • Managing a Stage Boundary
 • Managing Product Delivery
 • Closing a Project

Voordelen

De basisfilosofie van PRINCE2 is altijd dezelfde, of het nu gaat om een groot of een klein project. De methode moet aangepast worden aan de omvang van het project, het belang ervan en mogelijk de omgeving. Er zijn vele duidelijke voordelen te noemen:
 • De methode is gebaseerd op bewezen en erkende werkwijzen, samengebundeld uit de ervaring van professionele projectmanagers die over de jaren heen in een enorme verscheidenheid aan omstandigheden en omgevingen verfijnd zijn
 • De methode kan worden toegepast op elk soort project en gecombineerd met andere modellen gebruikt worden
 • De methode is schaalbaar en zeer flexibel en kan worden gebruikt voor elk project, groot of klein

Meer voordelen

 • De verantwoordelijkheden voor verschillende aspecten van een project worden duidelijk gedefinieerd, alsmede de verschillende management niveaus die erbij betrokken worden en de methode voorziet in de benodigde communicatie en beheersing van al die niveaus
 • De methode is te herhalen en er zijn trainingen in beschikbaar
 • Alvorens een project wordt gestart en voortgezet, wordt er gesteld dat er een levensvatbare en verantwoorde business case bestaat voor het project
 • De kwaliteit wordt tijdens het hele proces bewaakt
 • Alle betrokkenen weten wat er van elkaar verwacht wordt
 • De methode voorziet erin dat tijdig voor eventuele problemen gewaarschuwd wordt
 • De methode is proactief.

Nadelen

 • Wie een opleiding projectmanagement zoekt en PRINCE2 overweegt, moet zich realiseren dat PRINCE2 vooral gaat over de procedures binnen een project en over de fase-overgangen in een project. Een heleboel basisvaardigheden die een projectleider nodig heeft, worden binnen een PRINCE2 opleiding NIET behandeld, zoals hoe u een planning maakt, een budget opstelt, of een team uitkiest en motiveert.
 • Prince2 is vooral van toepassing als de gehele organisatie de methodiek hanteert. Is dat niet het geval, dan heeft u als projectleider slechts beperkt voordeel van een opleiding PRINCE2.