Vitaliteit en stressbestendigheid

Misschien lijkt het u zo dat u in te weinig tijd veel teveel moet doen en heeft u het gevoel meer rust en overzicht nodig te hebben en kunt u niet goed omgaan met allerlei spanningsvelden en uw deadlines niet halen. Een cursus vitaliteit en stressbestendigheid helpt u te ontdekken wat eigenlijk uw stressfactoren zijn en hoe u kunt leren moeilijke situaties de baas te blijven. Weet uw werkgever van uw stressfactoren, dan zijn die door hem ook beïnvloedbaar; met een goed stressmanagement kan bij u een burnout voorkomen worden en worden mensen vitaal gemaakt en organisaties gezond. Er bestaan verschillende soorten cursussen op dit terrein, zoals:
 • Persoonlijke stressbestendigheid
 • Timemanagement
 • Zelfmanagement
 • Vrij van stress
 • Mindfulness
 • Prioriteiten stellen
 • Rationeler denken (RET)
 • Emoties de baas
 • Jobcrafting
 • Inspiratie
 • Fysieke intelligentie

Persoonlijke Effectiviteit cursus

Om effectiever te kunnen werken en beter te kunnen samenwerken is het belangrijk dat u aan uw persoonlijke ontwikkeling werkt, zonder gehinderd te worden door spanningen of interne blokkades. Een Persoonlijke Effectiviteit cursus helpt u in het versterken van uw persoonlijke kracht en uw stressbestendigheid te vergroten. Er ontstaat dan voor motivatie en inspiratie veel meer ruimte en u hebt geen blokkades meer in uw functioneren, kunt succesvol samenwerken en uzelf profileren. Cursussen die onder het gebied van persoonlijke effectiviteit vallen, zijn bijvoorbeeld:
 • Persoonlijke profilering
 • Assertiviteit
 • Vitaliteit en stressbestendigheid
 • Persoonlijke kracht
 • Coaching op kracht en resultaat
 • Creativiteit en innovatie
 • Tactisch communiceren

Persoonlijke profilering

Als u iets bereiken wilt, telt vooral de kwaliteit van uw werk. U moet uzelf echter ook kunnen profileren. Doet u dat door aan uw omgeving te laten merken hoe goed u bent, dan is dat geen goede zaak. Een cursus in persoonlijke profilering zal u helpen om uzelf op de voor u juiste wijze te profileren. Er wordt altijd uitgegaan van uw authenticiteit en uw persoonlijke kracht (personal branding). Cursussen die hiermee te maken hebben zijn bijvoorbeeld:
 • Persoonlijke uitstraling
 • Netwerken
 • Manage je eerste indruk
 • Solliciteren

Assertiviteit

Niet iedereen is even assertief. Als u assertiever wilt worden, moet uw eigen verlangens en mening leren kennen en daarnaar duidelijk en vastberaden te handelen. De basis vanuit welke we handelen ligt in respect, voor uzelf en voor anderen. Is dat in de juiste mate aanwezig, dan kunt u bewust de voor u juiste keuzes nemen, uw belangen duidelijk maken en met anderen in contact blijven. Bewustzijn van uw kwaliteiten helpt uw zelfvertrouwen te vergroten en zo ook de mate waarin u assertief bent. U kunt dan veel doelgerichter handelen en beter omgaan met kritiek en conflicten, omdat u zelfverzekerder bent geworden. Andere assertiviteitstrainingen zijn bijvoorbeeld: • Daadkrachtig denken en doen • Assertief in contact • Communiceren met durf en daadkracht

Persoonlijke kracht

Hoe succesvol een organisatie kan zijn, hangt af van het persoonlijk succes van iedereen die er werkzaam in is. Pas als u geïnspireerd bent en vanuit uw eigen persoonlijke kracht en kwaliteiten kunt werken, kunt u succesvol zijn. Uw persoonlijke groei is de kern waar het om draait en deze uit zich in uw persoonlijke vaardigheden. Wilt u uw zelfsturing, daadkracht en flexibiliteit verder ontwikkelen, dan zijn emotionele intelligente, mindfullness en creativiteit daarbij uitstekende hulpmiddelen. Zo ontdekt en versterkt u uw persoonlijke kracht. Cursussen die u op het gebied van persoonlijke kracht kunt volgen zijn bijvoorbeeld: • Versterken van persoonlijke kracht • Talentontwikkeling • Persoonlijke uitstraling • Mindmappen • Fysieke intelligentie • Loopbaanontwikkeling • Emotionele intelligentie