Verplichte permanente educatie WFT

Om binnen de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) als adviseur actief te zijn dient men aan een reeks van vakbekwaamheidseisen te voldoen. Bepaalde capaciteiten zoals leidinggeven en kennis van financiële zaken dienen altijd op het juiste niveau aanwezig te zijn. Daartoe is de permanente educatie WFT opgesteld. Het vormt de maatstaf waarmee alle binnen de WFT werkzame financieel adviseurs aan moeten voldoen. Heeft men het behaald dan krijgt men het certificaat waarmee weer voor een bepaalde termijn adviezen kunnen worden gegeven. Door continu kennis van zaken te hebben kan men conform de WFT

Doelstelling WTF

Om het juiste kennis niveau te behouden binnen de steeds veranderende financiële markt dienen starters en oudgedienden geregeld de permanente educatie WFT te doen. Het heeft tot doel dat ieder financieel adviseur dezelfde capaciteiten in huis heeft zodat de cliënt altijd optimaal wordt vertegenwoordigd. Het geeft aan dat men gedegen kennis moet hebben en dat het aansluit op de laatste ontwikkelingen binnen het financiële vakgebied. Het afleggen van de toetsen behorende bij de permanente educatie WFT vormen een belangrijk onderdeel voor de toekomstige financiële advisering.

Verplichting volgen PE opleiding

Omdat financieel adviseur een goede vakbekwaamheid moet hebben is het verplicht gesteld dat er voldoende kennis aanwezig is en dat men naar eer en geweten handelt. Het volgen van de permanente educatie WFT dient dan door iedere adviseur afgelegd te worden. Wil jij ook burgers van betrouwbaar onafhankelijk advies voorzien volg dan de opleiding permanente educatie WFT.

Wat is het CDFD?

Om de deskundigheid van financieel adviseur van hoge kwaliteit te laten zijn dient men speciale examens af te leggen. Het CDFD oftewel het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening geeft een concreet advies hoe eisen binnen de WFT worden vertaald naar concrete toetsingsmethoden. Het CDFD bepaalt daarmee welke opleidingen geschikt zijn om toe te passen binnen het kader van de permanente educatie WFT. Zodoende kan middels een strenge selectie de meest capabele opleiding wordt gekoppeld aan de hoge eisen gesteld binnen de WFT. Volg je dus een opleiding permanente educatie WFT bij een opleidingscentrum dan weet je zeker dat het van excellente kwaliteit is.

Wat zijn de modulus?

Om binnen de permanente educatie WFT goed voorbereid te zijn dienen alle financiële aspecten goed doorlopen te worden. De volgende modulus vallen binnen de WFT te onderscheiden namelijk:
  • basis;
  • consumptie en hypothecair krediet;
  • schade- en levensverzekeringen;
  • volmacht bij schade en leven;
Indien men deze aspecten binnen de opleiding tot een goed gevolg afsluit dan kan men het certificaat krijgen. Hoe kan het worden behaald?

Behalen vakbekwaamheid erkenning en certificaat

Voorgaande modulus dienen bij het afleggen van een permanente educatie WFT toets worden aangetoond. Men kan het afleggen bij erkende WFT exameninstituten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een onderwijsprogramma te volgen waarmee alle aspecten van voorgaande modulus uitvoerig wordt belicht. Wordt het examen afgenomen en voldoet het aan de gestelde eisen dan kan het WFT permanente educatie certificaat worden verkregen.