Permanente educatie hypothecair krediet

Wilt u goed opgeleid worden binnen de hypothecaire krediet sector? Volg daartoe dan permanente educatie. Binnen die opleiding wordt u namelijk klaar gestoomd om effectief binnen de woning- en zakelijke vastgoed markt adviezen te geven. Daarbij is de hoofdvraag hoe woningen kunnen worden gefinancierd voor aanschaf door een hypotheek af te sluiten. Nieuwe regelgeving zorgt er namelijk voor dat het minder aantrekkelijk wordt om bepaalde hypotheek soorten te nemen. Voor het geven van goed advies dient u te weten welke producten welke consequenties met zich meebrengen. Volg een permanente educatie opleiding zodat u alle ins-and-outs van hypothecair krediet helder krijgt. Ook u kunt als een hypothecair specialist adviezen aan woning kopers geven.

Kennis huidige markt

De ontwikkelingen op de woningmarkt gaan snel waarnaast vanuit de wet ook regels worden opgelegd. Zo dient u reeds te weten dat u bij het aangaan van een hypotheek advies rekening moet houden met:
  • verzwaarde hypotheekrenteaftrek eisen. Men is namelijk verplicht om af te lossen gedurende de looptijd van een hypotheek;
  • maximalisering van het leenbedrag. Er kan niet meer dan zes procent boven de marktwaarde van de woning worden geleend;
  • de laatste ontwikkelingen van de woningmarkt. Binnen de reeds bekende verkoopprijs cijfers van vergelijkbare woningen kan een voorspelling worden gedaan van de te bereiken verkoopprijs.

Voorberekeningen doen

Het is van belang dat u kunt aantonen op basis van iemand inkomen hoeveel er feitelijk kan worden geleend. Binnen de hypothecaire krediet educatie krijgt u voldoende kennis en ervaring mee om:
  • te bepalen op hoeveel hypotheekrenteaftrek men nu en in de toekomst op basis van de laatste regelgeving rekening kan rekenen;
  • aan te geven hoe de aflossing met de tijd verloopt. Dat kan lineair of annuïtair gebeuren zodat de koper gedurende de looptijd aflost;
  • overige invloeden zoals hoeveel financiële ruimte heeft men nog nadat de hypotheek feitelijk is rondgekomen.

Advisering

Om een woning aan te kunnen schaffen heeft men daartoe een hypotheek nodig. Dit wordt veelal geregeld via een bank of geldverstrekker waartoe een hypotheek leningscontract wordt afgesloten. Hoeveel kan men daarbij hypothecair lenen en wat voor aflossingsmethode wordt daarbij gehanteerd. Dit is van belang omdat de manier van aflossen bepaalt of men wel of geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Om binnen dit spectrum en de laatste regelgeving optimaal te adviseren doet u er goed aan om permanente educatie te volgen. Daarmee krijgt u alle tips en handigheden aangereikt waarmee u effectief hypothecaire krediet adviezen kunt geven.

Wil je ook beginnen?

Om goed opgeleid te worden binnen het hypothecaire krediet vakgebied volg dan daartoe de permanente educatie opleiding. Ook u kunt op een adequate manier klanten voorzien van goed beargumenteerd advies zodat de woning aankoop een feit kan zijn. Volg daartoe een permanente educatie opleiding hypothecair krediet om alle kneepjes van het vak op de juiste manier toe te kunnen passen.

Aanvullende kennis over levensloop

Naast voorgaande basis kennis verkrijgt u binnen de permanente educatie voor hypothecair krediet eveneens ervaring in het correct adviseren aangaande levensloop regelingen en –verzekeringen. Deze vorm ook deels de basis waartegen een hypotheek akte kan passeren, juist omdat potentiële toekomstige risico’s zoals overlijden worden afgedekt.