Inleiding

Heeft u misschien een buitenlandse collega die gedetacheerd is naar uw bedrijf en hier een aantal maanden of jaren komt werken, dan is het een vriendelijk gebaar om hem of haar attent te maken op de gratis cursus Nederlands. Hoewel een buitenlander zich in Nederland goed redt met de Engelse taal kan het soms ook van pas komen om een mondje Nederlands te spreken. Een gratis cursus Nederlands is natuurlijk een ideale manier om het Nederlands in beginsel te leren. Nederlands is voor buitenlanders niet een eenvoudige taal om te leren. Dit heeft vooral te maken met de onregelmatigheid van de Nederlandse werkwoorden en de Nederlandse spelling. Maar in de gratis cursus worden ook “beleefdheidszinnen” geleerd en maakt je kennis met de Nederlandse cultuur.

De Nederlandse cultuur

Typisch Nederlands is het vieren van Sinterklaas! Misschien heb je dat nooit gerealiseerd maar het is wel zo. De hele happening, cadeautjes, liedjes, strooigoed en de gezellige sfeer is een Nederlands cultuurerfgoed. Voor een buitenlander heel leuk om eens mee te maken. Verder is het heel Nederlands om direct te zijn en gewoon je mening te zeggen. In veel culturen kijken ze hier raar van op, daar gaat beleefdheid boven vrijheid van mening. Ook het tolerantiebeleid van Nederland op het gebied van drugs en asielaanvraag is voor veel buitenlanders moeilijk te begrijpen. Daarom is het zo handig om naast de taal iets meer te weten over de cultuur en de geschiedenis van het land.

Gratis cursus

De gratis cursus Nederlands besteed zoals gezegd aandacht aan de cultuur en de taal. Een gratis cursus is laagdrempelig en heel toegankelijke voor mensen die weinig of niets van de Nederlandse af weten. De bedoeling van de cursus is om deelnemers kennis te laten maken met het Nederlands en een stevige basis van de Nederlandse taal neer te leggen, zodat deelnemers zich in het dagelijks leven kunnen redden. En dan gaat het om het communiceren in de supermarkt, bij de bakker, op visite, bij een benzinestation.

De inhoud

De inhoud van de cursus bestaat uit eenvoudige opdrachten, zoals schrijfoefeningen, luisteroefeningen, puzzeltjes en praktijkopdrachten. Op een speelse en eenvoudige wijze maakt de cursist zich de taal eigen. Elke hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting en een woordenlijst. Het blijft natuurlijk wel een noodzaak om naast het “droge”leren ook gewoon in de praktijk aan de slag te gaan en bij de bakker of de supermarkt het geleerde Nederlands te oefenen.

Nederland

Als je een Nederlander vraagt wat nu typisch Nederlands is dan antwoordt hij of zij vast het volgende:
  • drop: veel Nederlandse zijn gek op drop, maar buitenlanders vinden het maar een raar zwarte substantie.
  • dijken en water: Nederland is een waterland en veel delen van Nederland liggen onder het NAP. Bijzonder voorbeelden van waterbeheersing zijn de Deltawerken en de Afsluitdijk.
  • drugs: het Nederlandse drugsbeleid wordt gekenmerkt door tolerantie en dit zorgt er voor dat er in Nederland drugstoerisme is.
  • Kaas: Gouda is al drie eeuwen beroemd om zijn Goudse kazen en dit weten ze ook in het buitenland.