De cursus verandermanagement bereid u voor om drastische veranderingen bij organisaties door te voeren middels de positieve inzet van de werknemers. Veranderingen stuiten veelal op intern verzet en dus is het nuttig om veranderingen op een gestructureerde manier door te voeren met de hulp van het personeel zelf. Met de cursus verandermanagement krijgt u ook de handigheid mee om veranderingen door te voeren door draagvlak binnen de organisatie zelf te realiseren. Betrokkenheid realiseren door inspraak te geven aan het eigen personeel maakt dat veranderingsplannen effectief kunnen worden geïmplementeerd. Ook u kunt als manager veranderingen effectief doorvoeren door de cursus verandermanagement te volgen.

Analyse van cultuur en structuur

Voordat een veranderingsplan kan worden opgesteld dient inzicht verkregen te worden in hoe de organisatie in elkaar steekt. De ene organisatie is de ander niet en dus dient het volgende verduidelijkt te worden: cultuur van organisatie: wat voor type organisatie betreft het en welk niveau van professionaliteit heeft de onderneming. Hoe gaan werkgever en werknemer binnen de organisatie met elkaar om; bedrijfsstructuur: hoe is de organisatie opgebouwd en hoe liggen de beslislijntjes. Welke mensen vormen het hoofdzakelijk management en wie sturen rechtstreeks de werknemers op de werkvloer aan. Door deze twee aspecten in kaart te brengen weet u hoe de organisatie functioneert en kunt u een inschatting maken omtrent hoe personeel en afdelingen reageren op veranderingen. Met de cursus verandermanagement kunt u de werkwijze van de organisatie in beeld krijgen.

Ontwikkeling veranderingsplan

U heeft de organisatie in kaart gebracht waarna de organisatie veranderd moet worden. Het management of directie heeft daartoe bepaalde ideeën en middels brainstorming kan met de directie een plan van aanpak worden gemaakt in hoeverre veranderingen doorgevoerd zouden kunnen worden. Let wel dit is de fase voordat het personeel zelf op de hoogte is van de beoogde veranderingen. Is het veranderingsplan tot op zekere hoogte uitgedacht en zijn mogelijk te nemen stappen gedefinieerd dan dient het personeel daaromtrent te worden geïnformeerd. Dit is een belangrijke fase in het tot stand brengen van veranderingen, omdat het personeel veranderingen doet slagen of breken.

Uitvoering veranderingsplan

De opzet van het veranderingsplan is gereed echter nu dienen de werknemers erbij betrokken te raken. Via de cursus verandermanagement leert u hoe u daarbij kunt bemiddelen om zo bij het personeel:
  • gemotiveerdheid realiseren: motivatie en uitleg omtrent de noodzaak van de veranderingen maakt dat de werknemers achter die plannen gaan staan;
  • betrokkenheid realiseren: omdat het personeel bij de plannen wordt betrokken, wordt weerstand geminimaliseerd
<h2>Inspraak mogelijkheid</h2> Het is belangrijk een inspraak mogelijkheid te realiseren: ook het personeel kan immers goede ideeën aandragen via brainstorming om veranderingen tot een succes te maken. Inspraak doet het veranderingsplan eveneens veranderen naar de wensen van het personeel. Naast inspraak is motivatie van het personeel zeer belangrijk. Hoe je dat kan realiseren leer je tijdens de cursus! Dit zijn de basis stenen voor het realiseren van voldoende draagkracht voor de plannen. Volg de cursus verandermanagement en doe er uw voordeel mee.