Indien u werkzaamheden uitvoert waarbij een verhoogd risico is op lichamelijk letsel dan dient u de basis cursus VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers te volgen. U dient namelijk verantwoordelijkheid te hebben aangaande uw eigen veiligheid. Het is dan ook noodzakelijk dat u weet wat u moet doen. Verantwoordelijkheid en de veiligheidsvoorschriften volgen is in uw eigen belang maar ook in het belang van de organisatie waarvoor u werkt. Op vele industrie terreinen mag u pas het terrein op indien u een geldig VCA certificaat Basisveiligheid heeft behaald. Met de cursus VCA basis weet u hoe u moet assisteren in bepaalde omstandigheden en leert u hoe u moet reageren bij noodsituaties.

Veiligheid door procedures

Veiligheid wordt gewaarborgd door onder andere procedures te volgen. U wordt adequaat geïnstrueerd hoe u moet handelen zodat er een bepaalde signalering van kracht is. Weet wat u moet doen is maakt dat uw persoonlijke veiligheid toeneemt. Daartoe is het ook noodzakelijk dat u wordt voorbereid op noodsituaties. Ook het geregeld oefenen van een noodsituatie kan daarbij noodzakelijk zijn. Werkt u daarnaast met gevaarlijke stoffen waarbij explosiegevaar bestaat, dan biedt de cursus VCA uitkomst. Hoe reageert u als er een brand uitbreekt. U leert het allemaal aan bij de cursus VCA basis. Wees ook voorbereid op gevaarlijke omstandigheden en volg dus daartoe de basis cursus VCA.

Oorzaken en preventie

Zo af en toe kunnen er bepaalde situaties voorkomen op het werk, en die omstandigheden dienen goed geanalyseerd te worden. Waardoor heeft een bepaald voorval kunnen gebeuren? Wat is de achterliggende oorzaak van het voorval en op welke manier kunnen daaruit lessen voor de toekomst getrokken worden. Op die manier kan een goed preventiebeleid worden opgesteld. Preventief handelen daar leert u als werknemer eveneens van. Iedere vorm van preventie maakt dat de veiligheid toeneemt. Met de basis cursus VCA wordt u op verschillende veiligheidsaspecten geattendeerd.

Veiligheidskleding

Onderdeel van het veilig kunnen werken is dat u de juiste veiligheidskleding aan heeft. Werken in gevaarlijke omstandigheden maakt dat de werkgever verplicht is om u passende veiligheidskleding te bieden. U wordt bij de basis cursus VCA uitvoerig geinformeerd omtrent de nut en noodzaak van de veiligheidskleding. Veelal mag u het terrein dan ook pas betreden indien u de juiste veiligheidskleding aan heeft. Mocht er iets voorvallen dan bent u altijd adequaat beschermd door potentiële gevaarlijke omstandigheden. Laat u met de basis cursus VCA ook inspireren om veiliger te gaan werken door na te denken over uw eigen persoonlijke veiligheid.

De basis cursus VCA

De cursus VCA gaat in op werkelijke omstandigheden en hoe u daarop zou reageren. Binnen de basis cursus VCA krijgt u een veertigtal vragen waarvan u achtentwintig moet goed hebben om in aanmerking te kunnen komen van het VCA certificaat. Volg de basis cursus VCA zodat u goed bent voorbereid op potentieel gevaarlijke omstandigheden. Neem contact met ons op als u meer wilt weten aangaande de basis cursus VCA. Ook u kunt op een veilige manier de noodzakelijke werkzaamheden voor uw werkgever uitvoeren, door daartoe de basis cursus VCA te volgen. Wees voorbereid middels de basis cursus VCA. Heeft u vragen neem dan contact met onze helpdesk op.