Cursus financiele administratie

Om een bedrijf goed te kunnen runnen is het verplicht dat er een administratie wordt bijgehouden aangaande de financiën. Dit is verplicht omdat die gegevens moeten worden opgegeven bij de belastingdienst. Om de:
  • financiele administratie goed op poten te kunnen zetten;
  • en dit op een overzichtelijke handige manier te kunnen doen;
dient u de cursus financiële administratie te volgen. Middels die cursus krijgt u vele handige tips hoe u op een handige efficiënte manier een deugdelijke administratie kunt opstellen. Omdat het verplicht is gesteld is het ook beter om de financiële administratie op een goede manier toe te passen.

Waarom een financiële administratie?

Alle financiële aspecten waar uw onderneming mee te maken krijgt dienen tot op zeven jaar bewaard te blijven opdat de belastingdienst deze proefsgewijs kan controleren. U dient alle financiele gegevens zoals:
  • de bankafschriften, facturen, kassabonnen en bewijzen van inkomsten en uitgeven, zowel prive als zakelijk;
  • een overzicht van alle bezitten versus schulden, maar ook rechten en plichten wegens contractuele overeenkomsten;
  • resultatenbalans van debiteuren en crediteuren, waarbij iedere post bewezen moet worden.
Heeft u daarnaast nog personeel in dienst dan moet u daarvan eveneens alle administratie van bewaren. Salaris betaling en afdracht aan de belastingdienst enzovoorts dienen allemaal aangetoond te kunnen worden. Volg de cursus financiele administratie zodat u weet wat u allemaal moet administreren.

De fiscus en de financiele administratie

Alle voorgaande posten zijn van belang voor twee zaken. Enerzijds gaat het om de hoogte van de omzet belasting oftewel de BTW en anderzijds de inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting. De complete financiele administratie dient schriftelijk zijn vastgelegd en dient juist te zijn. Per 2007 is het zo dat u niet verplicht bent om alles op papier te hebben staan, echter is het noodzaak dat alles digitaal is vastgelegd. In dat geval is het noodzaak om een adequate back-up van uw bestanden te hebben. Om ook de financiele zaken van uw onderneming concreet en adequaat vast te leggen, heeft u uiteraard kennis van zaken nodig. Met de cursus financiele administratie kunt u ook uw gegevens goed vastleggen en bewaren voor later.

Tips en adviezen

Binnen de cursus financiele administratie krijgt u handige tips en adviezen waarmee u voldoende informatie kun aanleveren voor de belastingdienst. Zodoende kunt u praktisch gezien het belastingrecht toegepast hebben. Verzamel ook alle noodzakelijk informatie aangaande uw financiële activiteiten zodat u die effectief kunt gebruiken om de hoogte van uw belastingaanslag te kunnen bepalen. Iedere aftrekpost beschikbaar dient u uiteraard mee te nemen, zodat minder geld als ondernemer aan belasting kwijt bent. Maak ook uw financiele administratie op orde door daartoe kennis en ervaring voor op te doen via de cursus financiele administratie.

Goede investering

De cursus financiele administratie bereidt u goed voor op alle aspecten van de financiële administratie. Ook u kunt uw onderneming in goede banen leiden door daartoe de juiste administratie op te zetten. Voordeel daarbij is eveneens dat u alles in eigen handen heeft. U bent niet aanvullend kosten kwijt aan een administratiekantoor. Door zelf uw eigen financiële administratie bij te houden bent u precies op de hoogte wat er financieel speelt en heeft u tegen een beperkte investering uw administratie op orde. Doe de cursus financiële administratie om uw belangrijke financiële gegevens effectief te administreren.