Cursus financieel management

Volg de cursus financieel management zodat u de continuïteit van uw onderneming kunt garanderen. Financieel management is onontbeerlijk voor ondernemers om er met positieve cijfers uit te komen. Goede bedrijfscijfers dat is waar het om gaat ook ten tijde van slechte economische ontwikkelingen. Bij iedere economische activiteit dat een onderneming doet, dienen de economische consequenties daarbij overwogen te worden. Informatie is dan ook alles zeggend:
 • kosten, wat is de kostprijs van het product om het product gereed in de schappen te krijgen;
 • opbrengsten, wat levert de verkoop van het product u als onderneming op;
 • belastingen, hoeveel belasting dient u over het product af te dragen;
 • subsidies, kunt u voor speciale producten een subsidie vanuit de overheid verkrijgen.
Met de cursus financieel management komt het er dan ook op neer wat kost de productie en hoe kunnen we er maximaal winst op draaien.

Primaire functie financieel management

De hoofdtaak van financieel management is inzicht verschaffen in de economische gegevens van producten en de gehele afzet lijn van de ondernemingsproduct categorie. Meten is weten en door financieel management analyse van de ontwikkeling van producten kunnen economische cijfers van de ontwikkeling worden verzameld en voorspellingen gedaan. Daarin krijgt u binnen de cursus financieel management vele handreikingen. Vele economische professionals dienen dan ook direct op de hoogte te worden gesteld zodat per product categorie toekomst perspectieven kunnen worden opgesteld. Verschillende afdelingen dienen op basis van de financiële management gegevens beslissingen te nemen om zo de continuïteit van een positieve afzet markt te kunnen voortzetten. Afzet betekent winst en dat is goed voor de onderneming.

Wat omvat financieel management

Met de cursus financieel management wordt u klaar gestoomd om op effectieve manier financieel management toe te passen binnen uw organisatie. Financieel management is geen boekhouding alleen, het bestaat uit vele disciplines:
 • boekhouding, balans en resultatenrekening;
 • belastingen minimalisatie en kosten analyse;
 • financiering en budgettering;

ondernemings investeringen

 • zijn er belangrijke ondernemings investeringen;
 • hoe verlopen de inkomsten en uitgaven;
 • waar ligt het break even punt bij de verkoop van producten;
 • welke ondernemingsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid is meest geschikt om binnen de huidige afzet markt maximale winsten te draaien;
 • voorraadbeheer bij toepassing van First in First out.
 • accountantscontrole.

Verkoop en break even point

Om uw producten op een goede manier te introduceren op de markt waarbij u zeker weet dat u winst kunt draaien, is het verstandig dat u het break even point berekent van uw product. Met de cursus financieel marketing kunt u inzicht krijgen in het bepalen van het break even point alsmede hoe u kunt werken aan omzet en winst optimalisatie op basis van deze waarde. Bij het berekenen van deze waarde kan worden vastgesteld hoeveel producten u moet verkopen tegen een bepaalde verkoop prijs om uit de productie kosten van het product te komen. Investeringen maar ook lonen en belastingen moet zich terug verdienen via de verkoop van het product. En daarom moet u weten vanaf welk moment u winst draait. De cursus financieel management bereidt u voor op een toekomst waarbij u uw onderneming optimaal kunt assisteren middels uitgedachte financieel management strategieën.