Communicatie cursus

Om goed te kunnen communiceren hebt u goede communicatieve vaardigheden nodig. Het is niet alleen belangrijk wát u communiceert, maar minstens even belangrijk hóe. U kunt veel leren op het gebied van:
  • effectief communiceren,
  • gesprekstechnieken,
  • conflicthantering,
  • presenteren,
  • beïnvloeden,
  • taalbegrip,
  • spelling en ook
  • schrijven.
Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van cursussen die u kunt volgen, welke er zijn uitgelicht. Deze zijn slechts een greep uit het enorme aanbod dat u vinden kunt wanneer u even op zoek gaat naar een cursus communicatie. Behalve onderstaande cursussen vindt u nog communicatie cursussen om te leren lastige gesprekken te voeren, zoals functioneringsgesprekken, slecht-nieuwsgesprekken en beoordelingsgesprekken, en ook voor het leren voeren van het kleine gesprek, het ontspannen een praatje kunnen maken, op een receptie bijvoorbeeld. Ook vindt u cursussen voor het leren geven en ontvangen van feedback, waarmee u bouwt aan uw relaties en uw omgeving beïnvloedt, en bijvoorbeeld een cursus speciaal voor ICT-ers voor profilering en zelfmanagement. U wordt als ICT-er immers niet alleen beoordeeld op uw vakkwaliteiten, maar eveneens op uw persoonlijke kwaliteiten en de manier waarop u communiceert. Welke communicatie cursus u ook gaat volgen, elke communicatie cursus zal u voor de rest van uw leven van grote waarde blijken te zijn!

Effectief communiceren

Bij effectief communiceren komt het erop neer dat uw omgeving u wel verstaat, maar uw communicatie bijvoorbeeld onhandig overkomt, niet tactisch, of stroef. U leert uw communicatiestijl beter op uw omgeving af te stemmen, zodat uw boodschap op een duidelijke en aangename wijze overkomt. U leert meer over contact maken, helder uitdrukken, inleven, prettig overkomen op uw omgeving en toch op te komen voor uw eigen belang en leert beïnvloedingstechnieken, onderhandelingstechnieken en conflicthantering.

Persoonlijke effectiviteit

Met een cursus in persoonlijke effectiviteit leert u bijvoorbeeld initiatieven te ontplooien en uw grenzen te stellen. Het is een assertiviteitstraining waarbij u met respect voor uw omgeving leert opkomen voor uw eigen belang, u leert hoe u zich krachtig kunt voelen, daadkrachtig en pro-actief overkomt en zo ook een actievere bijdrage kunt leveren in uw omgevingssituatie.

Professionele gesprekken

Een cursus om optimaal te communiceren, sneller tijdens een gesprek tot de kern te komen, uzelf doelgericht en duidelijk uit te drukken, goed te luisteren en uw omgeving te beïnvloeden.

Communicatie op de werkvloer

Op uw werk is het nodig assertief te zijn, maar zonder druk te leggen op uw relatie met uw collega’s, leidinggevenden of klanten. Hierin kunt u leren de juiste balans te vinden. Ook leert u feedback te krijgen en te geven, beter te beïnvloeden, effectiever te onderhandelen en slimmer om te gaan met eventuele conflicten.