Cursus projectmatig werken

Cursus projectmatig werken

Om werkzaamheden te ordenen dient u projectmatig te werken. Projectmatig werken maakt dat u naar een eindresultaat of doelstelling toewerkt.

Het is daarbij van belang dat u het eindresultaat bereikt zonder daartoe risico’s te lopen. Vooraf plannen is dan ook noodzaak zodat voor iedereen binnen de werkgroep helder is via welke weg en via welke stappen de doelstelling wordt bereikt. Onderdeel van plannen is risicoanalyse.

Herkent u vooraf de risico’s dan kunt u acties ondernemen om het probleemgeval aan te pakken danwel via een andere weg om het risico heen gaat. Veelal kunt u binnen de groep een nadenk sessie doen op basis waarvan potentiële gevaren worden geïdentificeerd. Volg de cursus projectmatig werken zodat u goed voorbereid bent om projecten probleemloos op te leveren.

Programma management binnen projectmatig werken

Heeft u een project waarbij middels projectmatig werken vele activiteiten uitgevoerd moeten worden om te komen tot de deel- en hoofddoelstelling, dan kan programma management binnen projectmatig werken uitkomst bieden. Programma management maakt dat activiteiten binnen het projectmatig werken worden gestructureerd en gepland. Helder moet zijn welk doel bereikt moet worden, en daarvoor zijn de tussen stappen uitermate belangrijk. Concrete plannen maken een heldere planning voor het projectmatig werken duidelijk. Zo kan het gehele project van A tot Z uitgekristalliseerd op tafel liggen. De te nemen stappen op de doelstelling te bereiken binnen het projectmatig werken zijn uitgewerkt.

Proces management binnen projectmatig werken

Is het onduidelijk hoe de doelstelling bij projectmatig werken moet worden bereikt dan dient het projectmatig werken worden toegepast als procesmanagement. Geleidelijk aan zal via een proces van inzicht en bewustwording het project groeien. Procesmanagement geeft aan het projectmatig werken sturing zodat voortgang wordt bereikt. Om ook binnen het projectmatig toch tot een goed resultaat te komen doet u er goed aan om de cursus projectmatig werken te volgen. Zodoende leert u alles fijne kneepjes van het projectmatig werken om daarmee te komen tot een positief resultaat.

Risicoanalyse en probleem oplossingen

Projectmatig werken houdt in dat risico’s duidelijk zijn. Zowel risico’s binnen het project gelegen, maar ook risico’s die in de omgeving spelen kunnen van belang zijn. Denk daarbij aan:

 • omstanders;
 • milieu bewegingen;
 • mogelijk ook de politiek.

Zowel interne als externe risico’s dienen aan het licht te komen door vooraf het project in gedachte te doorlopen. Op die manier kan worden vastgesteld waar de struikelpunten liggen. Zijn de risico’s helder dan kan worden besloten om het risico vooraf aan te pakken of om een aparte weg te bewandelen om het risico niet te krijgen.

De succesvolle projectmanager

Via de cursus projectmatig werken kunt u een stevige basis krijgen als projectmanager op basis waarvan u projecten een succes maakt. Neem contact met ons op voor aanvullende informatie aangaande de cursus projectmatig werken. Zo kunt u een mooie start maken als project manager. Volg ook de cursus projectmatig werken zodat u op een gecalculeerde manier projecten kunt voltooien. Uw meerdere zullen ontzettend blij met u zijn door uw doortastendheid en inzicht in projectmatig werken. U houdt de tijd, kosten en risico’s prima in de gaten, zodat u projecten op een professionele manier kunt realiseren.

Cursus verandermanagement

De cursus verandermanagement bereid u voor om drastische veranderingen bij organisaties door te voeren middels de positieve inzet van de werknemers.

Veranderingen stuiten veelal op intern verzet en dus is het nuttig om veranderingen op een gestructureerde manier door te voeren met de hulp van het personeel zelf.

Met de cursus verandermanagement krijgt u ook de handigheid mee om veranderingen door te voeren door draagvlak binnen de organisatie zelf te realiseren.

Betrokkenheid realiseren door inspraak te geven aan het eigen personeel maakt dat veranderingsplannen effectief kunnen worden geïmplementeerd.

Ook u kunt als manager veranderingen effectief doorvoeren door de cursus verandermanagement te volgen.

Analyse van cultuur en structuur

Voordat een veranderingsplan kan worden opgesteld dient inzicht verkregen te worden in hoe de organisatie in elkaar steekt. De ene organisatie is de ander niet en dus dient het volgende verduidelijkt te worden:

cultuur van organisatie: wat voor type organisatie betreft het en welk niveau van professionaliteit heeft de onderneming. Hoe gaan werkgever en werknemer binnen de organisatie met elkaar om;
bedrijfsstructuur: hoe is de organisatie opgebouwd en hoe liggen de beslislijntjes. Welke mensen vormen het hoofdzakelijk management en wie sturen rechtstreeks de werknemers op de werkvloer aan.
Door deze twee aspecten in kaart te brengen weet u hoe de organisatie functioneert en kunt u een inschatting maken omtrent hoe personeel en afdelingen reageren op veranderingen. Met de cursus verandermanagement kunt u de werkwijze van de organisatie in beeld krijgen.

Ontwikkeling veranderingsplan

U heeft de organisatie in kaart gebracht waarna de organisatie veranderd moet worden. Het management of directie heeft daartoe bepaalde ideeën en middels brainstorming kan met de directie een plan van aanpak worden gemaakt in hoeverre veranderingen doorgevoerd zouden kunnen worden. Let wel dit is de fase voordat het personeel zelf op de hoogte is van de beoogde veranderingen. Is het veranderingsplan tot op zekere hoogte uitgedacht en zijn mogelijk te nemen stappen gedefinieerd dan dient het personeel daaromtrent te worden geïnformeerd. Dit is een belangrijke fase in het tot stand brengen van veranderingen, omdat het personeel veranderingen doet slagen of breken.

Uitvoering veranderingsplan

De opzet van het veranderingsplan is gereed echter nu dienen de werknemers erbij betrokken te raken. Via de cursus verandermanagement leert u hoe u daarbij kunt bemiddelen om zo bij het personeel:

 • gemotiveerdheid realiseren: motivatie en uitleg omtrent de noodzaak van de veranderingen maakt dat de werknemers achter die plannen gaan staan;
 • betrokkenheid realiseren: omdat het personeel bij de plannen wordt betrokken, wordt weerstand geminimaliseerd

<h2>Inspraak mogelijkheid</h2>
Het is belangrijk een inspraak mogelijkheid te realiseren: ook het personeel kan immers goede ideeën aandragen via brainstorming om veranderingen tot een succes te maken. Inspraak doet het veranderingsplan eveneens veranderen naar de wensen van het personeel. Naast inspraak is motivatie van het personeel zeer belangrijk. Hoe je dat kan realiseren leer je tijdens de cursus!

Dit zijn de basis stenen voor het realiseren van voldoende draagkracht voor de plannen. Volg de cursus verandermanagement en doe er uw voordeel mee.

Cursus leidinggeven

Leiding geven, iedereen kan het leren

Je hebt een ontzettend leuke baan bij een gezellig bedrijf. Nu kun je promotie maken, je krijgt meer salaris en het lijkt je erg leuk. Het enige nadeel is het feit dat je leidinggevende wordt.

Je kijkt er een beetje tegenop omdat je jezelf niet ziet in de functie van leiding gevende en vertelt mensen liever niet wat ze moeten doen.
Toch hoeft leiding geven helemaal niet moeilijk te zijn. Iedereen kan het leren, je moet alleen weten hoe dat je het moet aanpakken.

Daarvoor zijn er verschillende cursussen op de markt die je kunt volgen. Tijdens een cursus leer je hoe je een goede leidinggevende moet zijn en dit zal je helpen op de werkvloer.

Leiding geven

Wanneer je een leidinggevende functie hebt, betekent dat niet alleen dat je andere mensen moet vertellen wat ze moeten doen. Je moet ze daarnaast ook begeleiden. Als leidinggevende heb je verantwoordelijkheid voor de resultaten van het team dat onder je staat. Om goede resultaten te boeken is het dan ook belangrijk om je team goed te begeleiden. Wanneer je ze goed en duidelijk kunt begeleiden en kunt laten zien wat ze wel en niet goed doen, zal je sneller goede resultaten boeken en een fijne sfeer in je team creëren. Als leidinggevende moet je dus goed weten hoe het werk in elkaar steekt. Om mensen op een adequate manier te kunnen begeleiden, moet je zelf weten hoe dat het goed is en wat er verbeterd moet worden.

Kwaliteiten leidinggevende

Allereerst moet je als leidinggevende kennis van zaken hebben. Wanneer je geen flauw idee hebt waar het over gaat, zul je niet serieus genomen worden door je team. Daarnaast hoef je helemaal geen grote mond te hebben en mensen te kunnen commanderen om dingen voor je te doen. Als leidinggevende ben je niet alleen maar de baas, je kunt je ook opstellen als vertrouwenspersoon. Mensen durven eerder met hun problemen naar je toe te komen als je open en vertrouwd bent. Wanneer ze aan durven te geven wat ze moeilijk vinden, kan je ze daar beter in begeleiden en dat leidt weer tot betere resultaten. Je moet er echter wel voor waken dat er niet over je heen gelopen wordt. Je bent wel de leidinggevende en je kunt open staan voor de mening van anderen, maar uiteindelijk ben jij degene die de eindbeslissing maakt.

De cursus

Tijdens de cursus leidinggevende leer je werken aan je eigen kwaliteiten. Buiten het feit dat je mensen aan het begeleiden bent, moet je ook jezelf kunnen begeleiden. Als leidinggevende ben je ook maar een mens en je kunt dus niet alles altijd goed doen. Tijdens de cursus ga je oefenen met je medecursisten in het begeleiden van mensen. Met behulp van een rollenspel ga je verschillende casussen uitwerken. Je zult merken dat je na een cursus sterker in je schoenen staat. Je kunt verschillende casussen beter aan en wanneer je weet waar je slechte punten zitten, kun je aan deze punten werken en ze omzetten in betere punten.

Zelfevaluatie

Het is nooit verkeerd om kritisch naar je eigen doen en laten te kijken. Niemand doet alles goed en niemand is perfect. Wanneer je open staat om jezelf te verbeteren, ben je op een goede manier met je functie bezig. Daarnaast is het zeer verstandig om je team om feedback te vragen. Mensen zijn verschillend en wat voor de 1 een goede manier van begeleiding is, is voor de ander juist minder fijn. Je kunt vragen om goede en slechte punten, op die manier houd je een goed contact met je team en laat je zien dat je bereid bent om aan jezelf te werken.

Assertiviteit cursus

Assertiviteit cursus

Ontwikkel jezelf en sta sterk in je schoenen: volg de assertiviteit cursus.

Het doel van de assertiviteit cursus is het aanleren om voor jezelf op te komen. Je wilt niet meer dat:

 • je baas je niet begrijpt en;
 • dat collega’s er vandoor gaan met jouw bedenksels en ideeen;
 • je vrienden bepalen wat jij gaat doen;
 • en dat je partner jouw leven inricht.

Het wordt dan ook tijd dat je jezelf gaat ontwikkelen door de assertiviteit cursus te volgen. De tijd is voorbij dat je over je heen laat lopen! Je gaat er dan ook voor en zegt wat je vindt. Vind je het ook tijd dat andere mensen naar je moeten luisteren, volg de cursus assertiviteit en ook jij kunt er tegen aan.

Opkomen voor jezelf

Een belangrijk onderdeel van de assertiviteit cursus is het aanleren hoe je voor jezelf moet opkomen. Dit wordt bereikt door assertief te zijn echter op een overtuigende niet agressieve manier. Overtuigingskracht moet de sterkte van je betoog worden. Mensen luisteren dan ook naar je en jouw ideeen. Daarmee kunnen obstakels worden verholpen danwel voorkomen juist door rationeel te denken. Overtuigingskracht en luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Het is heel belangrijk om te weten hoe een ander op jou reageert maar ook hoe jezelf op anderen reageert. Middels handige oefeningen leer je via de assertiviteit cursus hoe je:

 • je stem en lichaamstaal moet gebruiken om anderen te overtuigen;
 • maar ook hoe je daarmee anderen kunt overtuigen van jouw mening.

De assertiviteit cursus is een belangrijke stap in je leven, omdat je daarmee het heft in eigen handen neemt.

Jouw mening telt

Jij moet voor jezelf opkomen en de belangrijkste persoon in je leven ben jezelf. Neem het heft in eigen handen en kom voor jezelf op. Het moet zaak zijn dat jij anderen vertelt wat te doen, juist omdat je hen begrijpt. Jouw mening is dan ook belangrijk. Wees overtuigd van jezelf en ook jij kunt iets doen aan hoe anderen over je denken. Volg de assertiviteit cursus om meer uit jezelf te halen dan wat je tot nu toe hebt bereikt. Ga verder met jezelf en verruim je blik. Kom op voor jezelf zodat je sterker wordt. De assertiviteit cursus maakt dat je groeit en meer aan jezelf denkt.

Assertiviteit voor vrouwen

Vrouwen worden vaak onderdrukt door de man, en veelal neemt de vrouw dat voor lief. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Kom voor jezelf op zonder meer in een relatie. Ook jij kunt meer uit jezelf en je relatie halen door de assertiviteit cursus te volgen. Ook jij hebt als vrouw binnen een relatie een belangrijke positie en dat mag de man ook respecteren.

Keuzes maken

Heb je ook het gevoel dat je als vrouw benadeeld wordt danwel voor minder waardig wordt aangezien. Dan wordt het tijd dat je de assertiviteit cursus gaat volgen. Kom voor jezelf op en neem het woord. Wees overtuigd van jezelf zodat je een goed weerwoord hebt en keuzes die goed voor jezelf zijn maakt. Maak iets van je leven door nu de assertiviteit cursus te volgen.

Communicatie cursus

Communicatie cursus

Om goed te kunnen communiceren hebt u goede communicatieve vaardigheden nodig. Het is niet alleen belangrijk wát u communiceert, maar minstens even belangrijk hóe.

U kunt veel leren op het gebied van:

 • effectief communiceren,
 • gesprekstechnieken,
 • conflicthantering,
 • presenteren,
 • beïnvloeden,
 • taalbegrip,
 • spelling en ook
 • schrijven.

Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van cursussen die u kunt volgen, welke er zijn uitgelicht. Deze zijn slechts een greep uit het enorme aanbod dat u vinden kunt wanneer u even op zoek gaat naar een cursus communicatie.

Behalve onderstaande cursussen vindt u nog communicatie cursussen om te leren lastige gesprekken te voeren, zoals functioneringsgesprekken, slecht-nieuwsgesprekken en beoordelingsgesprekken, en ook voor het leren voeren van het kleine gesprek, het ontspannen een praatje kunnen maken, op een receptie bijvoorbeeld. Ook vindt u cursussen voor het leren geven en ontvangen van feedback, waarmee u bouwt aan uw relaties en uw omgeving beïnvloedt, en bijvoorbeeld een cursus speciaal voor ICT-ers voor profilering en zelfmanagement. U wordt als ICT-er immers niet alleen beoordeeld op uw vakkwaliteiten, maar eveneens op uw persoonlijke kwaliteiten en de manier waarop u communiceert.

Welke communicatie cursus u ook gaat volgen, elke communicatie cursus zal u voor de rest van uw leven van grote waarde blijken te zijn!

Effectief communiceren

Bij effectief communiceren komt het erop neer dat uw omgeving u wel verstaat, maar uw communicatie bijvoorbeeld onhandig overkomt, niet tactisch, of stroef. U leert uw communicatiestijl beter op uw omgeving af te stemmen, zodat uw boodschap op een duidelijke en aangename wijze overkomt. U leert meer over contact maken, helder uitdrukken, inleven, prettig overkomen op uw omgeving en toch op te komen voor uw eigen belang en leert beïnvloedingstechnieken, onderhandelingstechnieken en conflicthantering.

Persoonlijke effectiviteit

Met een cursus in persoonlijke effectiviteit leert u bijvoorbeeld initiatieven te ontplooien en uw grenzen te stellen. Het is een assertiviteitstraining waarbij u met respect voor uw omgeving leert opkomen voor uw eigen belang, u leert hoe u zich krachtig kunt voelen, daadkrachtig en pro-actief overkomt en zo ook een actievere bijdrage kunt leveren in uw omgevingssituatie.

Professionele gesprekken

Een cursus om optimaal te communiceren, sneller tijdens een gesprek tot de kern te komen, uzelf doelgericht en duidelijk uit te drukken, goed te luisteren en uw omgeving te beïnvloeden.

Communicatie op de werkvloer

Op uw werk is het nodig assertief te zijn, maar zonder druk te leggen op uw relatie met uw collega’s, leidinggevenden of klanten. Hierin kunt u leren de juiste balans te vinden. Ook leert u feedback te krijgen en te geven, beter te beïnvloeden, effectiever te onderhandelen en slimmer om te gaan met eventuele conflicten.

Gratis cursus Excel

Gratis cursus Excel

Met Excel kunt u snel en makkelijk complexe berekeningen uitvoeren, en daartoe kunt u gratis de Excel cursus doen.

U kunt via verschillende wegen op internet en gratis Excel cursus vinden.
Zo zijn er Excel cursussen door gemaakt door prive personen voor persoonlijk gebruik maar ook professionals bieden de cursus Excel online gratis aan. Zodoende kan iedereen op een makkelijke laagdrempelige manier profiteren van de kracht van het mooie Excel rekenprogramma.

Zodoende kunt ook u binnenkort op een adequate manier met uw reken gegevens omgaan. Om ook te profiteren van het Excel rekenprogramma zoekt u gemakkelijk op internet naar gratis Excel cursussen zodat ook u effectief van Excel gebruik kunt gaan maken.

Gratis Microsoft Excel cursus

Uiteraard weten de schrijvers van het Excel programma het meest over de capaciteiten van Excel. Omdat Excel via Office een wereldwijd verspreid en toegepast computer programma is, biedt Microsoft eveneens op hun site de gratis Excel cursus aan. Zodoende wordt u op een interactieve manier via internet de Excel cursus aangeboden zodat u op een makkelijke manier vanuit huis met uw eigen PC de kennis van Excel gebruik zelfstandig eigen kunt maken. Om ook te profiteren van de professionele gratis Excel cursus ga dan naar de site van Microsoft Office, zodat ook u van de reken- en grafische weergave capaciteiten van Excel kunt gebruik maken.

Gratis online Excel cursus

Op verschillende sites online kunt u gemakkelijk en overzichtelijk alle mogelijkheden van Excel via een verkorte cursus gratis verkrijgen. Met handige voorbeelden worden de reken krachten van Excel gedemonstreerd op basis waarvan u die vaardigheden op uw eigen PC of laptop kunt uitproberen. Zodoende kunt u ook ervaren hoe veelzijdig het potentieel is van Excel, zowel voor uw eigen huishoudboekje maar zeker ook voor uw dagelijkse taken op uw werk. Zodoende kunt u na een gratis online Excel cursus snel en gemakkelijk handig het reken potentiaal toepassen binnen uw werkzaamheden. Wilt u ook profiteren van de rekenkracht van Excel volg dan online een gratis Excel cursus.

Wat kunt u met Excel

Met Excel kunt u lastige berekening via handige formules eenvoudig doen. Ook u hoeft niet meer lastig te doen op papier, danwel uw rekenmachine. U kunt met Excel uitgebreide data analyse doen. Ook kunt u speciale data analyse add ins aanvullend gratis installeren zodat u van de meest ingewikkelde data snel een antwoord kunt krijgen. Denk daarbij aan statistische analyse van uitgebreide informatie tabellen. Daarmee kunt u snel en gemakkelijk de histogram informatie herleiden uit uitgebreide tabellen. Snel en gemak, daar draait het met Excel om, en ook u kunt middels de gratis online cursus Excel ook de vaardigheden snel onder de knie krijgen.

Profiteer van Excel

U ziet dat Excel een diverse analyse capaciteiten heeft, en dat kunt u ook leren. U begint uiteraard simpel met de begin handelingen van Excel echter naarmate de tijd vordert krijgt u steeds meer gevoel bij de toepassings mogelijkheden van het gebruik van Excel. Ook u kunt profiteren van de rekenkracht van Excel, en volg daarom dan ook een gratis cursus Excel online. Zo kunt ook u per ommegaande uw data analyseren middels de handige Excel functies en formules.

Microsoft Excel Intermediate

Excel voor gevorderden

Vergroot je spreadsheet vaardigheden door dieper in de meer geavanceerde opties van Excel te duiken.

 • gebruik van formules over meerdere worksheets en bestanden;
 • hoe je een document opbouwt en vorm geeft;
 • gebruik van comments en charts;
 • importeren van data uit andere bronnen en de verbinding leggen met Microsoft Word.

Pivot tabellen

Als de tijd het toelaat zullen we je een inleiding geven tot pivot tabellen, die het je makkelijker maken om data te herschikken en samen te vatten en we zullen voorbeelden doornemen die ter sprake worden gebracht door jou en je klasgenoten. Deze opleiding wordt onderwezen met gebruik van Excel 2013 en basis kennis van Windows is een vereiste. Leerlingen moeten een van onze basisopleidingen hebben afgerond of reeds ervaring met Excel hebben. Breng een USB-stick mee zodat je je eigen bestanden kunt opslaan.

Bron uit het engels vertaald.
vertaler: Iwan Ooms

Gratis cursus powerpoint

Gratis cursus powerpoint

De gratis cursus powerpoint bereidt u voor op mooi presentaties. Binnen uw werk dient u geregeld presentaties te houden.

Het is dan ook noodzakelijk om een strak uitziende maar vlotte powerpoint presentatie te maken. Met de gratis cursus powerpoint worden u alle handigheden voor het opstellen van presentaties binnen powerpoint eigen gemaakt. Powerpoint is een handige tool binnen Office waarmee u op eenvoudige manier:

 • foto’s;
 • teksten;
 • grafieken;
 • enzovoorts;

kunt presenteren. Op vele sites kunt u de gratis cursus powerpoint dan ook vinden. Hoe importeer je grafieken en gegevens uit andere bestanden zonder dat deze aangetast worden in uiterlijk, is daarbij een belangrijke vraag. Ook u kunt een strak uitziende maar overtuigende presentatie houden door nu de gratis cursus powerpoint te volgen.

Klik voor slide

De kracht van een powerpoint presentatie zit in het feit dat met een simpele klik de volgende slide tevoorschijn komt danwel dat specifieke weergegeven informatie wordt verduidelijkt of onderstreept. U beslist dan ook met de powerpoint presentatie hoe u de kijker de informatie meegeeft. Iedere slide of presentatie pagina kunt u op een vloeiende manier in elkaar overlaten gaan, indien gewenst net als het omslaan van een bladzijde in een boek. Het is maar net hoe vloeiend u de presentatie wilt maken. Wilt u ook een heldere strakke presentatie maken waarbij met iedere klik een volgende slide wordt weergegeven, dan volgt u de gratis cursus powerpoint.

Overtuiging

De powerpoint presentatie vormt een krachtige manier om mensen te overtuigen van uw gelijk. Presenteer op een professionele manier middels powerpoint. Maakt u handig gebruik van powerpoint dan heeft een overtuigende tool in handen waarmee u uw baas of leidinggevende kunt overtuigen. De mogelijkheden van powerpoint zijn dan ook ongekend aangezien u alle soorten informatie kunt toevoegen om uw standpunt kracht bij te zetten. Presenteer op een soepele manier met daadkracht maakt dat u overtuigend overkomt. Dit is waar de powerpoint presentatie voor staat. Helderheid en inzichtelijkheid maken dat u met de powerpoint presentatie alle aanwezigen overtuigd. Doe de gratis powerpoint cursus en overtuig ook uw meerdere.

Vormgeving

Met powerpoint kunt u een mooie vormgeving aan uw presentatie geven. Wat u maar wilt, alles is mogelijk. Om ook de toeschouwer te overtuigen van uw standpunt, volgt u de gratis cursus powerpoint. Daarmee kunt u via handige stappen uw eigen powerpoint presentatie waar maken. U kunt binnen powerpoint:

 • handig informatie bewerking;
 • speelse kleur en geluid effecten toevoegen;
 • soepele overgangen van slides invoegen;
 • invoegen van tabellen, foto’s of filmpjes.

U ziet met powerpoint kunt u alles wat u maar wilt presenteren invoegen binnen de powerpoint presentatie. Het powerpoint programma is dan ook een handige manier om uw informatie aan de toeschouwer over te brengen.

Het grote scherm

Omdat u een groot publiek wilt informeren aangaande uw bevindingen, maakt u handig gebruik van een projector. De powerpoint presentatie wordt daarbij geprojecteerd op een groot scherm, zodoende dat iedere aanwezige de presentatie op afstand goed kan volgen. Met een duidelijke maar heldere powerpoint presentatie kunt u alle aanwezigen dan ook overtuigen van uw standpunten. Maak ook handig gebruik van de kracht van de powerpoint presentatie door de gratis cursus powerpoint te volgen. Ook u kunt met een strak uitziende maar informerende powerpoint presentatie uw baas versteld laten staan.

Basisvaardigheden Leiderschap en Management

Welke invloed hebben leiderschap en management theorie op de manier waarop organisaties denken en werken ?

Als je zelf leiderschap en management in je werk toepast is deze cursus Basisvaardigheden echt iets voor jou.

Het zal je begrip ontwikkelen van organisaties, hun structuren en culturen en eveneens meer inzicht verschaffen in zaken als milieu en marktprocessen en hoe dit samenhangt met leiderschap en management.

Belangrijke onderdelen van management cursus

 • Het analyseren en evalueren van leiderschapsgedrag en management beslissingsproces op de werkvloer
 • Het verbeteren van je eigen vaardigheden inzake leiderschap en management
 • Vergroot je job kansen en ontwikkel je tot een reflectieve practicus
 • Legt een solide basis voor verdere studie

Bron: www.open.ac.uk
Vertaling: Iwan Ooms

Cursus business engels

In het Engels zaken doen, moet kunnen

Wanneer je een baan hebt, zul je regelmatig in aanraking komen met de Engelse taal.

Je hebt vaak boeken die alleen in het Engels zijn geschreven en eventuele klanten kun je alleen in het Engels aanspreken.

Het is dus erg handig om Engels te kunnen spreken en schrijven. Nou is het Engels dat tijdens werk wordt gesproken, het business Engels, anders dan het Engels dat je alledaags tegen komt.

Het is aan te raden om een cursus business Engels te volgen zodat je op die manier weet hebt van de verschillende begrippen binnen jouw vakgebied in de Engelse taal.

Voordelen

Wanneer je begrijpt waar de klant het over heeft, dat wil zeggen dat je de begrippen kunt uitleggen en er feedback op kunt geven, zul je vaak zien dat een klant eerder geneigd is om met je in zee te gaan dan wanneer je niet weet wat hij bedoeld en het moet opzoeken of navragen aan een andere collega. Het geeft een professionele sfeer als je op een ontspannen manier elkaar kunt duidelijk maken wat je bedoeling is. Je klant zal zich eerder op zijn gemak voelen. Daarnaast is het ook handig om klanten binnen te halen. Wanneer je bijvoorbeeld een website hebt, is het aan te raden om ook in het Engels je diensten aan te bieden. Op die manier trek je meer klanten.

Engelse tekstboeken

Regelmatig moet je voor een onderzoek bronnen nazoeken. Vaak zijn deze bronnen alleen in het Engels te krijgen en daarom is het extra handig om te begrijpen wat erin staat. Alleen wanneer je weet wat er staat, kun je beoordelen of de bron geschikt is om te gebruiken voor het onderzoek dat je doet of het onderzoek dat je na moet kijken. Wanneer je goede bronnen gebruikt, zijn je onderzoeken van hogere kwaliteit en worden ze eerder gebruikt als bron in andere onderzoeken wat goed is voor je naamsbekendheid. Daarnaast kun je zelf ook artikelen produceren in het Engels die gebruikt kunnen worden door andere mensen en ook dat is goed voor je bedrijf.

Business Engels

Onthoudt dat niet alle begrippen in het Nederlands zomaar vertaald kunnen worden naar het Engels. Het komt regelmatig voor dat een woord in het Engels totaal niet overeenkomt met het Nederlandse woord, maar dat er toch hetzelfde bedoeld wordt. Het is daarom zeer aan te raden om een groep werknemers een cursus business Engels te laten volgen. Op die manier hebben ze een keer de begrippen gehoord en weten ze wat ze ermee aan moeten. Belangrijk is dat je de begrippen blijft herhalen en af en toe een keer test of alles nog begrepen wordt. Je houdt je medewerkers up to date en dat zul je merken in je bedrijf.

Cursus Engels volgen

Een cursus voor business Engels kun je aanvragen bij verschillende bureaus. Probeer om een aantal aanbiedingen te vergelijken en kijk ook naar de reviews. De ene cursus is de andere niet en je wilt uiteraard wel een goed resultaat. Wanneer je als werknemer een cursus volgt, stel je dan ook open om iets te leren. Het helpt je in je dagelijks werk en bovendien staat het goed op je cv als je later ergens anders wilt solliciteren. Je zult merken dat je jezelf prettiger voelt in een gesprek met klanten als je weet waar dat deze klanten het over hebben.